POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Wersje online

Wszystkie teksty opublikowane w "Przeglądzie Prawa Wyznaniowego" dostępne są w formie elektronicznej w Czytelni Czasopism Prawniczych oraz innych bazach prowadzonych przez Wolters Kluwer SA
Zob. http://www.czytelniaonline.pl/