POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbytego w dniu 7 maja 2018 r.

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (WZCz) odbyło się w dniu 7 maja 2018 r. we Wrocławiu, w pierwszym dniu obrad XV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo Kościołów i innych związków wyznaniowych (1918–1945–1989). Obrady WZCz odbyły się zgodnie z §18 ust. 4 pkt 2 Statutu PTPW w drugim terminie wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Wzięło w nich udział 30 członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (w tym 25 członków zwyczajnych z głosem stanowiącym i 5 członków nadzwyczajnych), a także 2 gości. Obradom przewodniczył dr hab. Wojciech Brzozowski z UW.

Główne czynności Walnego Zgromadzenia przedstawiały się następująco:

1. WZCz zapoznało się z przedstawionym przez Prezesa - prof. ndzw. dr. hab. Pawła Sobczyka sprawozdaniem z działalności Zarządu PTPW za okres od 9 maja 2017 r. do 7 maja 2018 r. oraz z przedstawionym przez Skarbnika PTPW – dr Justynę Krzywkowską sprawozdaniem finansowym PTPW za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Następnie wysłuchało sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności finansowej Towarzystwa w 2017 r., które przedstawił jej przewodniczący – prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Stanisławski. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w działalności Towarzystwa i wnioskowała o przyjęcie sprawozdania finansowego PTPW za 2017 r. W przedstawionym sprawozdaniu Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła owoce działań podejmowanych zarówno przez Zarząd PTPW poprzedniej jak i obecnej kadencji, a mających na celu zdyscyplinowanie członków PTPW zalegających z opłacaniem składek członkowskich.

2. Po zapoznaniu się z wynikami kontroli, Walne Zgromadzenie Członków jednomyślnie podjęło uchwały w sprawie przyjęcia przedstawionych sprawozdań.

3. WZCz zatwierdziło przedstawiony przez skarbnika PTPW projekt budżetu Towarzystwa na rok 2018.

4. WZCz przyjęło informację o ukazaniu się tomu 10/2018 Przeglądu Prawa Wyznaniowego (PPW).

5. WZCz przyjęło informację na temat obchodów jubileuszu 10-lecia istnienia PTPW (2008-2018). Z tej okazji prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński zgłosił inicjatywę, polegającą na opracowaniu i wydaniu publikacji książkowej składającej się ze zwięzłych prezentacji sylwetek wszystkich członków PTPW, w tym zmarłych i byłych (opłacających składki). Zarząd PTPW, uważając, że będzie to nie tylko prezentacja środowiska PTPW, ale także głos w sprawie stanu nauki prawa wyznaniowego w Polsce, zachęcił wszystkich członków PTPW do włączenia się w tę inicjatywę.

Prezes Zarządu poinformował o rozpoczęciu prac nad utworzeniem serwisu internetowego, dostępnego on-line (także na urządzeniach mobilnych), na którym gromadzone będą źródła prawa, orzecznictwo oraz literatura z zakresu prawa wyznaniowego. W założeniu, będzie on cennym i praktycznym uzupełnieniem strony internetowej PTPW. Ponadto przygotowywana jest nowa witryna internetowa Towarzystwa, przy czym utrzymana zostanie dotychczasowa domena ptpw.pl. Nowa witryna będzie nowocześniejsza i dostosowana do urządzeń mobilnych, ale zachowane zostaną i przeniesione na nią wszystkie dane z dotychczasowej strony internetowej.

 

                                                                                                          Dr Marta Ordon

                                                                                                          Sekretarz Zarządu PTPW

 

Wrocław, 9 maja 2018 r.