POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Uchwała nr 19/2012 Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 19/2012

Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

z dnia 8 marca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi PTPW

  

Na podstawie § 20 pkt 3 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli działalności Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego I kadencji, udziela mu absolutorium.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie 8 marca 2012 r.

 

 

Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków PTPW

Przewodniczący – prof. zw. dr hab. Ryszard M. Małajny (-)

Wiceprzewodniczący: prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (-)

   prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz (-)

   prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik (-)

Sekretarz – dr Marta Ordon (-)