POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Uchwała nr 15/2014

(zob. Uchwałę nr 57/2011) 

Uchwała nr 15/2014
Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego
z dnia 26 marca 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 57/2011 z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przygotowania projektu ustawy normującej układowy tryb regulacji stosunków między Państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi

Na podstawie § 22 pkt 9 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego uchwala się, co następuje:
 
§ 1.

W uchwale nr 57/2011 Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa wyznaniowego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przygotowania projektu ustawy normującej układowy tryb regulacji stosunków między Państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi § 3 otrzymuje następujące brzmienie: „§ 3. W skład Komisji wchodzą (w kolejności alfabetycznej): dr Paweł Borecki, dr Wojciech Brzozowski, dr Paweł A. Leszczyński, prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski, prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz, prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik, prof. ndzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.”

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.Prezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (-)
Wiceprezes Zarządu – prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (-)
Wiceprezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz (-)
Wiceprezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik (-)
Skarbnik – dr Paweł Środa (-)
Sekretarz – dr Marta Ordon (-)
Członek Zarządu – dr Paweł Sobczyk (-)
Członek Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Jarosław Szymanek (-)
Członek Zarządu – dr Anna Tunia (-)