POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Uchwała nr 15/2018

Uchwała nr 15/2018

Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji

z dnia 15 marca 2018 roku

w sprawie podejmowania przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego decyzji w trybie obiegowym

  

Na podstawie § 22 pkt 8 i 9 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego uchwala się, co następuje:

§ 1

1.  Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego może zarządzić podjęcie uchwały w trybie obiegowym, zbierając głosy z wykorzystaniem metod komunikacji elektronicznej.

2.    W razie podjęcia uchwały w trybie, o którym mowa w ust. 1, Prezes sporządza i podpisuje protokół głosowania.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą przyjęcia.

Prezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Paweł Sobczyk (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik (-)

Skarbnik – dr Justyna Krzywkowska (-)

Sekretarz – dr Marta Ordon (-)

Członek Zarządu – dr hab. Wojciech Brzozowski (-)

Członek Zarządu – prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (-)