POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Uchwała nr 2/2016

Uchwała nr 2/2016
Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji
z dnia 15 września 2016 roku
w sprawie bezgotówkowego charakteru transakcji dokonywanych przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego

 

Na podstawie § 28 ust. 2 i § 22 pkt 4 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego uchwala się, co następuje:

§ 1

Wszelkie transakcje dokonywane przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego mają charakter bezgotówkowy. Formą transferu środków pieniężnych jest przelew bankowy.

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

Prezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Paweł Sobczyk (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik (-)

Skarbnik – dr Justyna Krzywkowska (-)

Sekretarz – dr Marta Ordon (-)

Członek Zarządu – dr Wojciech Brzozowski (-)

Członek Zarządu – dr Maciej Mikuła (-)

Członek Zarządu – dr hab. Anna Tunia (-)

Członek Zarządu – prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (-)