POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Uchwała nr 23/2012 Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 23/2012

Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

z dnia 8 marca 2012 r.

w sprawie uwzględniania PTPW w konsultacjach społecznych dotyczących legislacji w kwestiach religijno-światopoglądowych

 

Na podstawie § 20 pkt 10 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego uchwala się co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego upoważnia Zarząd PTPW do zwrócenia się do Prezesa Rady Ministrów i innych organów władzy publicznej w sprawie uwzględniania PTPW w konsultacjach społecznych dotyczących legislacji w kwestiach religijno-światopoglądowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie 8 marca 2012 r.

 

 

Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków PTPW

 

Przewodniczący – prof. zw. dr hab. Ryszard M. Małajny (-) 

Wiceprzewodniczący: prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (-)

                                   prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz (-).

                                   prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik (-)
Sekretarz – dr Marta Ordon (-)