POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Uchwała nr 37/2016 Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 37/2016

Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

z dnia 17 maja 2016 r.

 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi PTPW II kadencji

 

Na podstawie § 20 pkt 3 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli działalności Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji, udziela mu absolutorium.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie 17 maja 2016 r.

 

Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków PTPW

Przewodniczący –  dr hab. Zdzisław Zarzycki (-) 

Wiceprzewodniczący:  dr hab. Marek Bielecki (-) 

                                   dr Andrzej Czohara (-) 

                                   dr Paweł Środa (-) 

Sekretarz – dr Marta Ordon (-)