POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Uchwała nr 50/2011

 

Uchwała nr 50/2011

Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

z dnia 14 lutego 2011 roku

w sprawie inicjatywy wydania Leksykonu prawa wyznaniowego

  

Na podstawie § 22 pkt 4 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Zarząd podejmuje inicjatywę podjęcia prac nad przygotowaniem i wydaniem w prestiżowym komercyjnym wydawnictwie prawniczym „Leksykonu prawa wyznaniowego”.

 2. Zarząd powołuje redaktora naukowego pozycji wydawniczej, o której mowa w ust. 1 w osobie prof. dr hab. Artura Mezglewskiego. 

§ 2

 Uchwała wchodzi w życie z chwilą przyjęcia.

  

Prezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński  (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Artur Mezglewski  (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz  (-)

Skarbnik – dr Paweł Środa  (-)

Sekretarz – dr Marta Ordon (-)

Członek Zarządu – dr Andrzej Czohara  (-)

Członek Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik  (-)