POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Uchwała nr 57/2011

(zm. Uchwałą nr 15/2014)


Uchwała nr 57/2011

Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

z dnia 19 maja 2011 roku

w sprawie powołania Komisji do przygotowania projektu ustawy normującej układowy tryb regulacji stosunków między Państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi

 

Na podstawie § 22 pkt 9 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do przygotowania projektu ustawy normującej układowy tryb regulacji stosunków między Państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi.

§ 2

Komisja, o której mowa w § 1, przygotuje i przedstawi Zarządowi projekt ustawy dotyczącej normatywnej regulacji układowego trybu kształtowania stosunków między Państwem a kościołami  i innymi związkami wyznaniowymi.

§ 3

W skład Komisji wchodzą (w kolejności alfabetycznej): dr Paweł Borecki, dr Wojciech Brzozowski, dr Paweł A. Leszczyński, prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski, prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz, prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik.  

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

  

Prezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński  (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski  (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Ryszard Mojak  (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz (-)

Skarbnik – dr Paweł Środa  (-)

Sekretarz – dr Marta Ordon (-)

Członek Zarządu – dr Paweł Borecki (-)

Członek Zarządu – dr Andrzej Czohara (-)

Członek Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik  (-)

Członek Zarządu – dr Zdzisław Zarzycki  (-)