POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Skład Zarządu II kadencji

Całokształtem działalności Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego kieruje Zarząd.
W skład Zarządu II kadencji wchodzili:

prezes - prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński

wiceprezesi: - prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski

- prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz

- prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik

sekretarz - dr Marta Ordon

skarbnik - dr Paweł Środa

członkowie: - prof. ndzw. dr hab. Paweł Sobczyk

- prof. ndzw. dr hab. Jarosław Szymanek

- dr hab. Anna Tunia