POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Skład Zarządu III kadencji

Całokształtem działalności Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego kieruje Zarząd. 
W skład Zarządu III kadencji wchodzą:

prezes - prof. UO dr hab. Paweł Sobczyk
wiceprezesi: - prof. dr hab. Artur Mezglewski
- prof. KUL dr hab. Piotr Stanisz
- prof. UO dr hab. Dariusz Walencik
sekretarz - dr Marta Ordon
skarbnik - dr Justyna Krzywkowska
członkowie: - dr hab. Wojciech Brzozowski
- dr hab. Maciej Mikuła
- prof. KUL dr hab. Anna Tunia
- prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński