POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Skład Zarządu I kadencji

prezes - prof. ndzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński

wiceprezesi: - prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski

- prof. ndzw. dr hab. Ryszard Mojak

- prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz

sekretarz - dr Marta Ordon

skarbnik - dr Paweł Środa

członkowie:  - dr Paweł Borecki

- dr Andrzej Czohara

- prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik

- dr hab. Zdzisław Zarzycki