POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Skład Komisji Rewizyjnej 3. kadencji

Protokół

z aktu ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego
III kadencji dokonanego dnia 17 maja 2016 r.

W dniu 17 maja 2016 r. w Pokrzywnej w województwie Opolskim nastąpił akt ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji (lata 2016-2020), wybranej przez Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego w dniu 17 maja 2016 r. Do Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji wybrani zostali (w porządku alfabetycznym): dr hab. Marek Bielecki, dr Michał Chajda, prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. ndzw. dr hab. Piotr Steczkowski, prof. ndzw. dr hab. Andrzej Szymański.

Komisja Rewizyjna III Kadencji ukonstytuowała się w składzie: prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Stanisławski (przewodniczący), dr hab. Marek Bielecki (wiceprzewodniczący), dr Michał Chajda (sekretarz), prof. ndzw. dr hab. Andrzej Szymański (członek), prof. ndzw. dr hab. Piotr Steczkowski (członek).

Stwierdzono, że Komisja Rewizyjna III kadencji nabędzie swoje uprawnienia wraz z wygaśnięciem mandatu Komisji Rewizyjnej II kadencji, tj. dnia 22 czerwca 2016 r.

Na tym posiedzenie zamknięto.

  

Pokrzywna, 17 maja 2016 r.