POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Skład Komisji Rewizyjnej 1. kadencji

Organem kontrolnym Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego jest Komisja Rewizyjna.
W skład Komisji Rewizyjnej 1. kadencji wchodzili:

przewodniczący - dr Paweł Sobczyk

wiceprzewodniczący - dr Tadeusz Stanisławski

sekretarz - dr Anna Tunia

członkowie:

dr Piotr Steczkowski
dr hab. Andrzej Szymański