POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Kolegium Redakcyjne

Redaktor naczelny:

prof. ndzw. dr hab. Jan Krajczyński

zastępca Redaktora naczelnego:

prof. ndzw. dr hab. Paweł Sobczyk

członkowie Kolegium Redakcyjnego:

dr hab. Paweł Borecki 
  
prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (dział: Recenzje)

dr Marta Ordon (dział: Kronika PTPW)
 
prof. zw. dr hab. Bartosz Rakoczy
(dział: Orzecznictwo)
 
prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz
 
dr Konrad Walczuk (dział: Prawodawstwo)

prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik
 
dr Michał Zawiślak
(dział: Bibliografia)
 
prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński
(Redaktor tematyczny, dział: Artykuły)