POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Rada Naukowa

prof. Libero Gerosa (Université de la Suisse Italienne, Lugano)
 
prof. dr hab. Wojciech Góralski (UKSW)
 
prof. dr hab. Krzysztof Krasowski (UAM)
 
prof. dr hab. Józef Krukowski (UKSW/KUL)

 
prof. dr hab. Henryk Misztal (KUL)
 
prof. Philippe Nelidoff (
l'Université Toulouse Capitole)

prof. Damián Němec (Palacký University in Olomouc)
 
prof. dr hab. Janusz Osuchowski (UW)
 
prof. dr hab. Michał Pietrzak (UW)
 
prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler (UWM)
 
prof. dr hab. Wacław Uruszczak (UJ)
 
prof. dr hab. Wiktor Wysoczański (ChAT)