POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Order i odznaczenia dla działaczy PTPW

Podczas inauguracji XI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (strona sympozjum: XIOSPW) odbytej dnia 15 maja 2014 r. w Auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dr Józef Różański przedstawił postanowienia Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego o nadaniu orderu i odznaczeń działaczom PTPW za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki prawa wyznaniowego.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał prof. zw dr hab. Ryszard M. Małajny (UŚ), Złoty Krzyż Zasługi ks. prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (UO) (zob. MP z 2014 r., poz 752), Srebrny Krzyż Zasługi: ks. prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz (KUL), ks. prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik (UO), prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (ChAT), Brązowy Krzyż Zasługi: dr Paweł Borecki (UW), dr Marta Ordon (KUL) (zob. MP z 2014 r., poz. 747). Dyrektor dokonał dekoracji odznaczonych obecnych na tej uroczystości.

Wręczenie odznaczeń

 • Odznaczony ks. prof. Piotr Stanisz
  Odznaczony ks. prof. Piotr Stanisz
 • Odznaczony dr Paweł Borecki
  Odznaczony dr Paweł Borecki
 • Odznaczeni
  Odznaczeni
 • W imieniu odznaczonych przemawia prof. Ryszard Małajny
  W imieniu odznaczonych przemawia prof. Ryszard Małajny