POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Przegląd Prawa Wyznaniowego

ISSN 2080-3788
Inicjatywa wydawania czasopisma naukowego zatytułowanego Przegląd Prawa Wyznaniowego została podjęta przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego na posiedzeniu w dniu 27 września 2008 roku. Pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma był prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz, następnie obowiązki te pełnił prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik. Aktualnie redaktorem naczelnym jest prof. ndzw. dr hab. Jan Krajczyński.
Przegląd wydawany jest jako rocznik, tom pierwszy ukazał się w maju 2009 roku. Czasopismo stanowi forum naukowej refleksji nad problemami o charakterze prawno-wyznaniowym. Na jego strukturę składa się kilka stałych działów: artykuły, prawodawstwo wyznaniowe Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz podejmowane w ostatnim roku inicjatywy prawodawcze, orzecznictwo dotyczące kwestii wyznaniowych, recenzje oraz sprawozdania z prawno-wyznaniowych konferencji i sympozjów, polska bibliografia prawa wyznaniowego oraz dział urzędowy, w którym zbierane są materiały dokumentujące działalność PTPW.

Czasopismo zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w rejestrze dzienników i czasopism pod poz. 1306.

Periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i od 2013 roku uwzględniany jest w ministerialnym wykazie czasopism punktowanychwykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z 18 grudnia 2015 r. przyznano mu 8 pkt.
Czasopismo jest indeksowane w bazie IndexCopernicus. Na opublikowanej w 2018 r. IC Journals Master List przyznano mu wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) ICV 2017: 23.55
Wszystkie teksty opublikowane w "Przeglądzie" dostępne są w formie elektronicznej w Czytelni Czasopism Prawniczych oraz innych bazach prowadzonych przez Wolters Kluwer SA