POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Lista recenzentów na stałe współpracujących z „Przeglądem Prawa Wyznaniowego”

1. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL
2. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
3. dr hab. Wojciech Jakubowski, prof. UW
4. dr hab. Józef Koredczuk, prof. UWr
5. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJP2
6. dr hab. Ryszard Mojak, prof. UMCS
7. prof. zw. dr hab. Zbigniew Pasek  
8. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM
9. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
10. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof UZ
11. dr hab.  Jarosław Szymanek, prof. UW
12. dr hab. Ewa Waszkiewicz, prof. UWr
13. prof. zw. dr hab. Wiesław Wenz
14. dr hab. Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska, prof. UJK
15. dr hab. Zdzisław Zarzycki, prof. UJ