POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z 8. posiedzenia Zarządu

Komunikat
z 8. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

  

Ósme posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się w dniu 17 listopada 2009 r. w Lublinie, w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Spokojnej 1. 

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco. 

1. Zarząd przyjął rezygnację prof. nadzw. dr. hab. Piotra Stanisza ze stanowiska Redaktora Naczelnego „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” wyrażając mu serdeczne podziękowanie za kierowanie pracami Kolegium Redakcyjnego przy tworzeniu tomu 1 PPW. Na stanowisko Redaktora Naczelnego „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” Zarząd powołał dr. hab. Dariusza Walencika, jednocześnie przyjmując jego rezygnację ze stanowiska Sekretarza Kolegium Redakcyjnego PPW. W skład Kolegium Redakcyjnego powołano dr Martę Ordon, której powierzono stanowisko Sekretarza Kolegium Redakcyjnego PPW. 

2. W związku z wpływającymi do Zarządu wnioskami w sprawie rozpropagowywania wśród członków PTPW informacji o organizowanych konferencjach Zarząd zdecydował, iż PTPW będzie propagować konferencje z zakresu prawa wyznaniowego, jeśli Towarzystwo zostanie o nich poinformowane z odpowiednim wyprzedzeniem, tzn. nie później niż 1 miesiąc przed planowanym terminem. Do propagowania konferencji wystarczy umieszczenie informacji o niej na stronie internetowej Towarzystwa (www.ptpw.pl). Decyzję o propagowaniu konferencji podejmuje Sekretarz Zarządu po konsultacji z Prezesem i jednym z Wiceprezesów oraz w przypadku umieszczenia informacji na stronie www - Przewodniczącym Redakcji Witryny Internetowej.

 
Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu

 

Lublin, 10 grudnia 2009 r.