POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z 7. posiedzenia Zarządu

Komunikat
7. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

 

Siódme posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się w dniu 7 listopada 2009 r.
w Lublinie, w siedzibie Towarzystwa przy Al. Racławickich 14/701.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd przyjął 2 nowych członków PTPW. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 67 członków (56 członków zwyczajnych i 11 członków nadzwyczajnych).

2. Zarząd przyjął uchwałę nr 31/2009 w sprawie złożenia wniosków o finansowanie działalności wspomagającej badania planowanej w Polskim Towarzystwie Prawa Wyznaniowego.  Postanowiono w niej, że w roku 2009 złożone zostaną do właściwych organów administracji publicznej następujące wnioski o finansowanie działalności wspomagającej badania planowanej w Towarzystwie:
1)       wniosek dotyczący projektu sporządzenia przez pracowników naukowo-badawczych ekspertyzy na temat następstw wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego dla polskiego prawa wyznaniowego;
 2)       wniosek dotyczący projektu zorganizowania sympozjum dotyczącego prawnowyznaniowych aspektów obowiązywania Traktatu Lizbońskiego;
 3)       wniosek dotyczący utworzenia strony internetowej prezentującej prawodawstwo i orzecznictwo w kwestii wyznaniowej oraz osiągnięcia doktryny prawa wyznaniowego.

Na koordynatora przygotowania wniosków powołano dr. Pawła Sobczyka.


Dr Marta Ordon
S
ekretarz Zarządu

Lublin, 14 listopada 2009 r.