POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z 6. posiedzenia Zarządu

Komunikat
z 6. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

 
Szóste posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się w dniu 15 października 2009 r. w Warszawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.
 
Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.
 
1. Zarząd przyjął informację od pana prof. zw. dr hab. Krzysztofa Krasowskiego w sprawie VII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego. Odbędzie się ono w dniach 10-12 września 2010 r. w Collegium Europeum w Gnieźnie. Jego temat brzmi: Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych. Organizatorzy zaplanowali publikację materiałów przed rozpoczęciem Sympozjum.
 
2. Po zapoznaniu się z ofertą złożoną przez Katedrę Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego na Wydziale Prawa Kanonicznego oraz Katedrę Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Zarząd podjął uchwałę nr 29/2009 w sprawie powierzenia organizacji VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego wymienionym Katedrom. Odpowiedzialnym za organizację  Zarząd uczynił dr. Pawła Sobczyka. Ustalono, że VIII Sympozjum odbędzie się w maju 2011 r.
 
3. Zarząd zdecydował o przyjęciu praktyki występowania z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń państwowych osobom szczególnie zasłużonym dla nauki prawa wyznaniowego w Polsce. 
 
4. Zarząd ustalił, że - ze względu na przewidziany prawem termin przedłożenia sprawozdania w urzędzie skarbowym - Walne Zgromadzenie Członków, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie sprawozdania finansowego PTPW za rok 2009, odbędzie się podczas Konferencji zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli w dniach 26-27 maja 2010 r. Konferencja poświęcona prawu małżeńskiemu odbędzie się w ośrodku szkoleniowym w Ulanowie. Osobą odpowiedzialną za jej organizację jest dr Anna Tunia. Szczegółowo o terminie i programie Walnego Zgromadzenia Członkowie PTPW zostaną powiadomieni w późniejszym terminie.
 
5. Redakcja Witryny Internetowej poinformowała o ukończeniu prac związanych z uruchomieniem strony internetowej Towarzystwa pod adresem: www.ptpw.pl. Zarząd zdecydował, że na stronie umieszczony będzie systematycznie poszerzany wybór publikacji członków Towarzystwa z zakresu prawa wyznaniowego, zapowiedzi wydarzeń z prawa wyznaniowego oraz sprawozdania z odbytych konferencji i sympozjów. Ustalono, że wszelkie uwagi do strony internetowej będą przekazywane przewodniczącemu Redakcji Witryny Internetowej dr. Pawłowi Sobczykowi.
 

Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu
 
Warszawa-Lublin, 25 października 2009 r.