POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z 6. posiedzenia

Komunikat

z 6. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji


Szóste posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji (lata 2016-2020) odbyło się w dniach 7-9 maja 2018 roku we Wrocławiu. Posiedzenie miało miejsce w przerwie obrad XV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo Kościołów i innych związków wyznaniowych (1918–1945–1989), współorganizowanego przez Instytut Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz PTPW.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd przyjął dwóch nowych członków PTPW (jedną osobę w charakterze członka zwyczajnego i jedną jako nadzwyczajnego). Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 106 członków (93 członków zwyczajnych i 13 nadzwyczajnych).

2. Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika PTPW na temat stanu finansów Towarzystwa. Następnie przyjął sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., a także projekt budżetu PTPW na rok 2018, celem przedstawienia ich Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW (WZCz) do zatwierdzenia.

3. Zarząd przyjął sprawozdanie ze swej działalności za okres od 9 maja 2017 r. do 7 maja 2018 r., celem przedstawienia go WZCz do zatwierdzenia.

4. Zarząd przyjął informację o publikacji tomu 10/2018 „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”. Przypominamy, że wydania poszczególnych tomów finansowane są przede wszystkim ze składek członkowskich, stąd wszyscy członkowie PTPW, którzy nie zalegają ze składkami, bezpłatnie otrzymują egzemplarz każdego tomu czasopisma (mogą odebrać go osobiście lub drogą pocztową po opłaceniu kosztów przesyłki).

5. Zarząd zapoznał się z informacją o przedsięwzięciach mających na celu uczczenie jubileuszu 10-lecia istnienia PTPW, w tym z planem organizacji wrześniowej konferencji naukowej. W celu odświeżenia publicznego wizerunku PTPW wdrożona zostanie nowa strona internetowa, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej domeny: ptpw.pl. Ponadto zaplanowano utworzenie serwisu internetowego, dostępnego on-line (także na urządzeniach mobilnych), na którym gromadzone byłyby źródła prawa, orzecznictwo i literatura z zakresu prawa wyznaniowego. W założeniu, serwis taki byłby cennym, praktycznym uzupełnieniem strony internetowej Towarzystwa. Zarząd zaakceptował także propozycję prof. zw. dr. hab. Tadeusza J. Zielińskiego zakładającą opracowanie i wydanie publikacji książkowej składającej się ze zwięzłych prezentacji sylwetek wszystkich aktualnych, zmarłych i byłych członków PTPW. Zarząd, uważając że będzie to wartościowa prezentacja środowiska PTPW, a pośrednio także głos w sprawie stanu nauki prawa wyznaniowego w Polsce, zachęca wszystkich Członków PTPW do włączenia się w tę inicjatywę.

6. Zarząd powierzył organizację XVI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego w 2019 roku Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Koordynatorami wydarzenia zostali prof. ndzw. dr hab. Mieczysław Różański i dr Justyna Krzywkowska. Zarząd zdecydował również, że w trakcie tego OSPW odbędzie się coroczne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

 

                                                                                              Dr Marta Ordon

                                                                                              Sekretarz Zarządu

Wrocław – Lublin, 30 maja 2018 r.