POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z 5. posiedzenia Zarządu

Komunikat
z 5. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

Piąte posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się w dniach 22-30 czerwca 2009 r. w Poznaniu i Lublinie.

Posiedzenie rozpoczęło się w dniu 22 czerwca 2009 r. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie członkowie Zarządu przybyli na zaproszenie prof. zw. dr hab. Krzysztofa Krasowskiego, członka Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego i Prorektora UAM. Spotkanie rozpoczęło się od rozmowy z panem prof. zw. dr hab. Krzysztofem Krasowskim na temat możliwości zorganizowania VII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego w 2010 roku przez Ośrodek Poznański.

Obrady 5. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego wznowione zostały w dniu 30 czerwca 2009 r. w Lublinie w siedzibie Towarzystwa przy Al. Racławickich 14/701.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd w porozumieniu z panem prof. dr hab. Krzysztofem Krasowskim zdecydował o powierzeniu organizacji VII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego Wydziałowi Prawa i Administracji UAM. Sympozjum odbędzie się w drugiej dekadzie września 2010 r. w jednym z ośrodków konferencyjnych UAM.

2. Zarząd przyjął 3 nowych członków PTPW. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 65 członków (54 członków zwyczajnych i 11 członków nadzwyczajnych).

3. W związku z przypadającą w najbliższych dniach 80. rocznicą urodzin pana prof. zw. dr hab. Michała Pietrzaka, jednego z głównych inicjatorów powołania Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Zarząd jednomyślnie podjął uchwałę w sprawie uczczenia jubileuszu 80. rocznicy urodzin Profesora Michała Pietrzaka. Podkreślił w niej zasługi Jubilata dla rozwoju nauki prawa wyznaniowego i złożył Panu Profesorowi najlepsze życzenia.


Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu

Poznań-Lublin, 12 lipca 2009 r.