POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z 5. posiedzenia

 
Komunikat 
z 5. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji

 

Piąte posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji (lata 2016-2020) odbyło się w dniu 15 marca 2018 roku w Warszawie, w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Posiedzenie miało miejsce po zakończeniu obrad ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych”, współorganizowanej przez PTPW, ChAT i Polską Radę Ekumeniczną.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd przyjął informację o śmierci w dniu 16 lutego 2018 r. prof. dr. hab. Ryszarda M. Małajnego, członka Rady Programowej PTPW oraz Rady Naukowej „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 104 członków (92 członków zwyczajnych i 12 nadzwyczajnych). Postać pana profesora zostanie upamiętniona w najbliższym tomie PPW.

2. Zarząd zapoznał się z informacją na temat organizacji I Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego. Jego tematem przewodnim były Konstytucyjne podstawy polskiego prawa wyznaniowego. Konkurs zorganizowany został w Opolu w dniu 1 grudnia 2017 r. przez PTPW oraz Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Druga edycja Konkursu planowana jest na grudzień 2018 r.

3. Przedyskutowana została sprawa podejmowania decyzji przez Zarząd PTPW w okresach między posiedzeniami, a następnie podjęta została uchwała w sprawie podejmowania przez Zarząd PTPW decyzji w trybie obiegowym. Zgodnie z nią Prezes Zarządu PTPW może zarządzić podjęcie uchwały w trybie obiegowym, zbierając głosy z wykorzystaniem metod komunikacji elektronicznej, a następnie sporządzając i podpisując protokół głosowania.

4. Zarząd postanowił wprowadzić z dniem 15 marca 2018 r. Regulamin obiegu dokumentów finansowych Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Formalizuje on obieg dokumentów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 395) oraz stosownie do uchwały nr 2/2016 Zarządu PTPW z dnia 15 września 2016 r. w sprawie bezgotówkowego charakteru transakcji dokonywanych przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego.

5. Zarząd zaakceptował plany związane z przebudową witryny internetowej Towarzystwa. Obecna – funkcjonująca od blisko 10 lat – nie działa na urządzeniach mobilnych i nie spełnia wymogów systemów bezpieczeństwa. Wdrożona zostanie nowa wersja strony, z nową szatą graficzną, ale przy zachowaniu dotychczasowej domeny: ptpw.pl. Na nową stronę przeniesione zostaną także wszystkie dane z dotychczasowej strony internetowej.

 

                                                                                              Dr Marta Ordon

                                                                                              Sekretarz Zarządu

Warszawa – Lublin, 9 kwietnia 2018 r.