POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z 4. posiedzenia

Komunikat

z 4. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji

 

Czwarte posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji (lata 2016-2020) odbyło się w dniu 13 września 2017 roku w Sromowcach Niżnych nad Dunajcem (województwo małopolskie). Posiedzenie toczyło się w ostatnim dniu obrad konferencji pt. „Status osoby duchownej we współczesnym państwie”, zorganizowanej przez PTPW i Instytut Teologiczny im. św. Franciszka Ksawerego, która odbyła się w dniach 11-13 września 2017 r. w Bańskiej Bystrzycy – Badinie (Słowacja).

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd pozytywnie rozpatrzył jeden wniosek o członkostwo w PTPW. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 105 członków (93 członków zwyczajnych i 12 nadzwyczajnych).

2. Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika PTPW na temat stanu finansów Towarzystwa oraz przedyskutował sprawę formalizacji obiegu dokumentów finansowych, tak by była ona zgodna z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.).

3. Zarząd zdecydował o objęciu honorowym patronatem PTPW ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Kościół Ewangelicko Augsburski w relacjach z Państwem – aspekty ustrojowe i prawne”, organizowanej w dniu 9 października 2017 r. w Krakowie w ramach obchodów 500-lecia Reformacji. Wniosek o objęcie konferencji patronatem PTPW skierowali jej organizatorzy: Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej i Parafia Ewangelicka w Krakowie.

4. Zarząd zdecydował o terminie organizacji I Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego. W związku z organizowanym w Krakowie Jubileuszem 50-lecia pracy naukowej Pana prof. dr. hab. Wacława Uruszczaka, jego rozegranie przesunięto na 1 grudnia 2017 r. Zgodnie z podpisanym porozumieniem ws organizacji Konkursu Zarząd wskazał trzy osoby, które reprezentować będą PTPW w komisji konkursowej. Są to: dr Justyna Krzywkowska, dr Marek Strzała i dr Michał Zawiślak. Sprecyzowany został również temat przewodni konkursu: Konstytucyjne podstawy polskiego prawa wyznaniowego.

5. Zarząd powierzył koordynację organizacji konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie z zakresu prawa wyznaniowego prof. ndzw. dr hab. Mieczysławowi Różańskiemu z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Konkurs odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyjętym uchwałą nr 67/2012 Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego z dnia 7 marca 2012 roku – Regulamin konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie z zakresu prawa wyznaniowego.

 

                                                                                              Dr Marta Ordon

                                                                                              Sekretarz Zarządu

 

Sromowce Niżne – Lublin, 30 września 2017 r.