POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z 2. posiedzenia Zarządu

Komunikat
z 2. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego


Drugie posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się 15 listopada 2008 r. w Lublinie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd przyjął 7 nowych członków zwyczajnych PTPW i 1 członka nadzwyczajnego. Tym samym Towarzystwo liczy 39 członków zwyczajnych i 6 członków nadzwyczajnych.

2. Zarząd podjął uchwałę o powołaniu dr Joanny Łopatowskiej-Rynkowskiej w skład Kolegium Redakcyjnego periodyku naukowego Towarzystwa pt. „Przegląd Prawa Wyznaniowego" (PPW).

3. Zarząd zapoznał się ze stanem przygotowań do uruchomienia strony internetowej Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Uzgodniono przy tym, że strona czasopisma „Przegląd Prawa Wyznaniowego" będzie tworzona jako podstrona witryny internetowej Towarzystwa. Zdecydowano również, aby połączyć kolorystykę i styl czcionki użyte na stronie internetowej z tymi, które zostaną umieszczone na okładce „Przeglądu Prawa Wyznaniowego". W tym celu postanowiono zamówić u artysty-grafika projekt okładki, logo oraz wzór liternictwa, które zostaną następnie wykorzystane nie tylko przy tworzeniu strony internetowej, ale również na papierze firmowym i wizytówkach.

4. Realizując uchwałę dotyczącą prowadzenia badań naukowych w Polskim Towarzystwie Prawa Wyznaniowego, Zarząd ustalił następujący temat badawczy i powołał Kierownika prowadzącego go Zespołu Badawczego: Wolność słowa a wolność religijna. Zagadnienia teorii i praktyki na gruncie Konstytucji RP (Kierownik: dr Paweł Sobczyk).

5. Zarząd podjął uchwałę w sprawie koordynacji lokalnych działań Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Zdecydował, że inicjatywy członków Towarzystwa organizowane z powołaniem się na nazwę Towarzystwa, będą wymagać zgody Prezesa Zarządu. 

 

Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu

Lublin, 15 listopada 2008 r.