POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z 2. posiedzenia

Komunikat

z 2. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji 

Drugie posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji (lata 2016-2020) odbyło się w dniu 15 września 2016 roku w Dwikozach k. Sandomierza. Posiedzenie zostało sklasyfikowane jako drugie w obecnej kadencji Zarządu, ponieważ pierwszym było posiedzenie odbyte w Pokrzywnej k. Jarnołtówka w dniu 17 maja 2016 r., na którym ukonstytuował się Zarząd III kadencji. Posiedzenie odbyło się w pierwszym dniu ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym”, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego wspólnie z Katedrą Prawa Publicznego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd zapoznał się z informacją, iż Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2016 r. zdecydował o wpisaniu do KRS danych o składzie władz Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, wybranych w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków PTPW w dniu 17 maja 2016 r.

2. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski dotyczące przyjęcia nowych członków PTPW. Przyjętych zostało czterech nowych członków zwyczajnych i dwóch nadzwyczajnych.  Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 101 członków (91 członków zwyczajnych i 10 nadzwyczajnych).

3. Zarząd wysłuchał informacji Skarbnika PTPW na temat aktualnego stanu finansów Towarzystwa. Podjęto także uchwałę w sprawie bezgotówkowego charakteru transakcji dokonywanych w Polskim Towarzystwie Prawa Wyznaniowego. Formą transferu środków pieniężnych będzie wyłącznie przelew dokonywany za pośrednictwem rachunku bankowego Towarzystwa.

4. Zarząd przeprowadził dyskusję nad planami swej działalności w rozpoczynającej się kadencji 2016-2020.

5. Zarząd zapoznał się z informacją Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” na temat bieżących prac redakcji i stanu przygotowań do wydania tomu 9/2017 czasopisma.

 

                                                                                              Dr Marta Ordon

                                                                                              Sekretarz Zarządu

 

Dwikozy – Lublin, 21 września 2016 r.