POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z 14. posiedzenia

Komunikat

z 14. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

 

Czternaste posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się w dniu 9 grudnia 2011 r. w Lublinie, w siedzibie PTPW przy Al. Racławickich 14, p. 701.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd pozytywnie rozpatrzył sześć wniosków o członkostwo w PTPW i zdecydował o przyjęciu pięciu nowych osób w charakterze członków zwyczajnych i jednej osoby jako członka nadzwyczajnego. Tym samym Towarzystwo liczy 83 członków (70 członków zwyczajnych i 13 nadzwyczajnych).

2. Zarząd podjął decyzję o organizacji sympozjum naukowego pt. „Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej” w dniach 7-9 marca 2012 roku. Miejscem obrad będzie Hotel Nad Przełomem w miejscowości Sromowce Niżne nad Dunajcem. Publikacja będąca plonem sympozjum, zostanie wydana przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego. Sprawy związane z organizacją sympozjum Zarząd powierzył prof. zw. dr hab. Arturowi Mezglewskiemu.

3. Zarząd zdecydował o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego na dzień 8 marca 2012 r., o godz. 12.30 – I termin oraz 13.30 – II termin. Walne Zgromadzenie odbędzie się w trakcie obrad sympozjum pt. „Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej”. Miejscem Walnego Zgromadzenia będzie Hotel Nad Przełomem w miejscowości Sromowce Niżne nad Dunajcem (ul. Trzech Koron 34). Porządek obrad zostanie ustalony w terminie późniejszym. Zarząd powiadomi członków Towarzystwa o miejscu, terminie i porządku obrad przynajmniej 14 dni przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia.

 

Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu 

Lublin, 29 grudnia 2011 r.