POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z 1. posiedzenia

Protokół
z aktu ukonstytuowania się Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji dokonanego dnia 17 maja 2016 r.

 W dniu 17 maja 2016 r. w Pokrzywnej k. Jarnołtówka (województwo opolskie) nastąpił akt ukonstytuowania się Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji (lata 2016-2020), wybranego przez Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego w dniu 17 maja 2016 r. w składzie (alfabetycznie): dr Wojciech Brzozowski, prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski, dr Maciej Mikuła, dr Marta Ordon, prof. ndzw. dr hab. Paweł Sobczyk, prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz, dr hab. Anna Tunia, prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik, prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.

W wyniku głosowania jednomyślnie dokonano następującego obsadzenia stanowisk w Zarządzie:

Prezes - prof. ndzw. dr hab. Paweł Sobczyk;

Wiceprezes - prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski;

Wiceprezes - prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz;

Wiceprezes – prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik;

Sekretarz – dr Marta Ordon;

Skarbnik – dr Justyna Krzywkowska;

Członek - dr Wojciech Brzozowski;

Członek – dr Maciej Mikuła;

Członek – dr hab. Anna Tunia

Członek – prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński

Stwierdzono, iż Zarząd nabędzie swoje uprawnienia wraz z wygaśnięciem mandatu Zarządu PTPW II kadencji, tj. dnia 22 czerwca 2016 r.

Na tym posiedzenie zamknięto.

Pokrzywna, 17 maja 2016 r.