POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z 1. posiedzenia

Protokół

z aktu ukonstytuowania się Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji dokonanego dnia 8 marca 2012 r.

 W dniu 8 marca 2012 r. w Sromowcach Niżnych nad Dunajcem (województwo małopolskie) nastąpił akt ukonstytuowania się Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji (lata 2012-2016), wybranego przez Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego w dniu 8 marca 2012 r. w składzie: prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski, dr Marta Ordon, dr Paweł Sobczyk, prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz, prof. nadzw. dr hab. Jarosław Szymanek, dr Paweł Środa, dr Anna Tunia, prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik, prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.
W wyniku głosowania jednomyślnie dokonano następującego obsadzenia stanowisk w Zarządzie:

Prezes - prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński;

Wiceprezes - prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski;

Wiceprezes - prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz;

Wiceprezes – prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik;

Sekretarz – dr Marta Ordon;

Skarbnik – dr Paweł Środa;

Członek - dr Paweł Sobczyk;

Członek – prof. nadzw. dr hab. Jarosław Szymanek;

Członek – dr Anna Tunia.

Stwierdzono, iż Zarząd nabędzie swoje uprawnienia wraz z wygaśnięciem mandatu Zarządu PTPW I kadencji, tj. dnia 22 czerwca 2012 r.
Na tym posiedzenie zamknięto.

 

Sromowce Niżne nad Dunajcem, 8 marca 2012 r.