POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Honorowy Patronat

Konferencja pt. „Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z Państwem - aspekty ustrojowe i prawne”. 

9 października 2017 r. 
Kraków, Uniwersytet Jagielloński

Organizatorzy:
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczpospolitej Polskiej 
Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Marcina w Krakowie
Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego objęło honorowy patronat nad zorganizowaną w dniu 9 października 2017 r. w Krakowie konferencją naukową pt. „Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z Państwem - aspekty ustrojowe i prawne”. Konferencja poświęcona była problematyce relacji prawnych oraz ustrojowych Państwa i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, oraz w wybranych krajach europejskich. Jej organizacja związana była z obchodami 500-lecia Reformacji, a miejsce obrad nawiązywało do tradycji dyskusji, jaka odbyła się w roku 1518 w Akademii Krakowskiej po opublikowaniu tez Marcina Lutra.

Program: 2017.10.9_ProgramKonferencji.pdf 
2017.10.09_zaproszenie_konferencja_krakow.pdf
Szczegółowe informacje o konferencji zamieszczone są na stronie internetowej: http://krakow.luter2017.pl