POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Galeria

Zjazd, 21-22 czerwca 2008 r., Lublin

 Zebranie Założycielskie Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego
 • Zarząd wybrany na 1.kadencję
  Zarząd wybrany na 1.kadencję
 • Komisja Rewizyjna
  Komisja Rewizyjna

Konferencja, 19-21 maja 2009 r., Kamień Śląski

VI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009" 
 • Uczestnicy konferencji
  Uczestnicy konferencji
 • Uczestnicy konferencji
  Uczestnicy konferencji

Konferencja, 26-27 maja 2010 r., Ulanów

Konferencja naukowa pt. "Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej"
 • Uczestnicy w Ulanowie
  Uczestnicy w Ulanowie
 • Uczestnicy konferencji w Leżajsku
  Uczestnicy konferencji w Leżajsku

Konferencja, 11-12 września 2010 r., Gniezno

VII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego połączone ze Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego pt. "Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych"
 • Przed Katedrą w Gnieźnie
  Przed Katedrą w Gnieźnie
 • Podczas obrad
  Podczas obrad

Konferencja, 18-19 maja 2011 r., Konstancin-Jeziorna

VIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego połączone ze Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego pt. "Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych" 
 • Obrady I sesji
  Obrady I sesji
 • Poczas obrad I sesji
  Poczas obrad I sesji
 • W trakcie obrad II sesji
  W trakcie obrad II sesji
 • Podczas obrad IV sesji
  Podczas obrad IV sesji
 • Uczestnicy konferencji
  Uczestnicy konferencji
 • Walne Zgromadzenie Członków PTPW
  Walne Zgromadzenie Członków PTPW

Konferencja 7-9 marca 2012 r., Sromowce Niżne n. Dunajcem

Konferencja naukowa pt. "Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej"
 • Uczestnicy (w tle Trzy Korony)
  Uczestnicy (w tle Trzy Korony)
 • Koordynator konferencji
  Koordynator konferencji
 • Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków
  Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków
 • Prace komisji uchwał WZCz
  Prace komisji uchwał WZCz
 • Uczestnicy
  Uczestnicy
 • Sala obrad
  Sala obrad

Sympozjum, 17-20 maja 2012 r., Kraków

IX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu"
 • w Auli Jagiellońskiej 1. dnia obrad
  w Auli Jagiellońskiej 1. dnia obrad
 • w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius UJ
  w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius UJ
 • w Auli Jagiellońskiej
  w Auli Jagiellońskiej
 • w 2. dniu obrad
  w 2. dniu obrad
 • w 2. dniu obrad
  w 2. dniu obrad
 • uczestnicy przed hotelem
  uczestnicy przed hotelem

Sympozjum, 23-25 kwietnia 2013 r., Myczków k. Polańczyka

X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego pt. "Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej"
 • W trakcie obrad
  W trakcie obrad
 • Uczestnicy konferencji na zaporze w Solinie
  Uczestnicy konferencji na zaporze w Solinie
 • Na zaporze w Solinie
  Na zaporze w Solinie
 • Nad Jeziorem Solińskim
  Nad Jeziorem Solińskim

Konferencja 22-24 września 2013 r., Sromowce Niżne n. Dunajcem

Konferencja naukowa pt. "Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej"
 • W trakcie obrad
  W trakcie obrad
 • Uczestnicy konferencji (w tle Trzy Korony)
  Uczestnicy konferencji (w tle Trzy Korony)

Sympozjum, 14-16 maja 2014 r., Lublin

 XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego pt. "Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania"
 • Walne Zgromadzenie Członków PTPW
  Walne Zgromadzenie Członków PTPW
 • Prezydium WZCz
  Prezydium WZCz
 • W 1. dniu obrad
  W 1. dniu obrad
 • w Muzeum Uniwersyteckim KUL
  w Muzeum Uniwersyteckim KUL
 • przed Zamkiem Lubelskim
  przed Zamkiem Lubelskim

Sympozjum, 2-4 marca 2015 r., Popowo

Sympozjum pt. "Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne"

Sympozjum, 14-16 września 2015 r., Zabuże

 XII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego, połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego pt. "Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny"

Sympozjum, 17-19 maja 2016 r., Pokrzywna

XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego pt. "Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych" 
 • 2. dzień obrad
  2. dzień obrad
 • Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków PTPW
  Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków PTPW

Konferencja, 15-16 września 2016 r., Dwikozy

Konferencja naukowa pt. "Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym" 

Sympozjum, 8-10 maja 2017 r., Zielona Góra - Kęszyca

XIV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego połączone z dorocznym Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego pt. "Wyznaniowe prawo formalne". 

Konferencja, 11-13 września 2017 r. Badin k. Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)

Konferencja naukowa pt. "Status osoby duchownej we współczesnym państwie" 

Sympozjum, 15 marca 2018 r., Warszawa

Ogólnopolskie sympozjum naukowe pt. "Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych" 

Sympozjum, 7-9 maja 2018 r., Wrocław

XV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo Kościołów i innych związków wyznaniowych (1918 – 1945 – 1989)”