POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Deklaracja członkowska

kliknij aby pobrać »

Wypełnioną i podpisaną deklarację prosimy przesłać na adres PTPW.
Zgodnie z wymogiem §12 pkt 3 i 4 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego kandydat na członka PTPW wraz z deklaracją o przystąpieniu do Towarzystwa przedkłada wykaz posiadanych w dorobku publikacji naukowych z zakresu prawa wyznaniowego oraz pisemne rekomendacje sporządzone przez dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa.
 

Wysokość składek członkowskich określiła uchwała nr 5/2009 Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego z dnia 19 maja 2009 r. (zob.)
W związku z prowadzonym przez PTPW obrotem bezgotówkowym (uchwała nr 2/2016 Zarządu III kadencji) składki prosimy opłacać wyłącznie przelewem na rachunek:
Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego
Al. Racławickie 14/701
20-950 Lublin
Santander Bank Polska (dawniej BZWBK)  94 1500 1520 1215 2007 7670 0000