POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Akt ukonstytuowania się Zarządu PTPW I kadencji

Protokół

W dniu 21 czerwca 2008 r. na pierwszym posiedzeniu zebrał się Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego w składzie: dr Paweł Borecki, dr Andrzej Czohara, prof. dr hab. Artur Mezglewski, prof. dr hab. Ryszard Mojak, dr Marta Ordon, dr hab. Piotr Stanisz, dr Dariusz Walencik, dr Zdzisław Zarzycki, prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.

W drodze konsensusu Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

Prezes - prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński

Wiceprezesi  - prof. dr hab. Artur Mezglewski

                     - prof. dr hab. Ryszard Mojak

                     - dr hab. Piotr Stanisz

Członkowie Zarządu - dr Paweł Borecki

                                 - dr Andrzej Czohara

                                 - dr Zdzisław Zarzycki

Sekretarz - dr Marta Ordon

Skarbnik - dr Dariusz Walencik

Na tym posiedzenie zamknięto. Protokół odczytano i przyjęto.

 

Lublin, 21 czerwca 2008 r.