POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

2016

Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności.

Aspekty prawne i praktyczne

J. Nikołajew, K. Walczuk (red.), Wydawnictwo Unitas, Warszawa 2016 

Polskie prawo wyznaniowe. Wybór orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

P. Sobczyk, M. Poniatowski (oprac.), Wydawnictwo Naukowe Academicon, Lublin 2016  (Wprowadzenie)

Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych. Teoria i praktyka

J. Krzywkowska, R. Sztychmiler (red.), Olsztyn 2016 

Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej

M. Skwarzyński, P. Steczkowski (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2016

Nikołajew Jerzy

Wspólnotowy wymiar wolności światopoglądu i przekonań religijnych oraz jej realizacja w ukraińskim systemie prawnym, Wydawnictwo Unitas, Lublin 2016 

Zieliński Tadeusz J.

Państwowy Kościół Anglii. Studium prawa wyznaniowego, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2016 

O wolność słowa i religii. Praktyka i teoria

F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki (red.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016

Olszówka Marcin

Konstytucja PRL a system źródeł prawa wyznaniowego do roku 1989, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2016 

Olszówka Marcin

Wpływ Konstytucji RP z 1997 roku na system źródeł prawa wyznaniowego, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2016. 

Presence of the Cross in Public Spaces

Experiences of Selected European Countries
P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon (red.), Cambridge Scholars Publishing 2016 (www

Obecność krzyża w przestrzeni publicznej.

Doświadczenia niektórych państw europejskich
P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2016  (ebook w Repozytorium KUL)

Prawo małżeńskie Kościołów

Chrześcijańskich w Polsce a forma wyznaniowa zawarcia małżeństwa cywilnego
T.J. Zieliński, M. Hucał (red.), Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2016

Studia z Prawa Wyznaniowego t. 19

P. Stanisz, A. Mezglewski, M.Ordon (red.), Lublin 2016; www.kul.pl/spw