POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

2015

Hucał Michał

Oddziaływanie brytyjskiej ustawy o prawach człowieka z 1998 r. na Kościół Anglii, Wydawnictwo Marszałek, Toruń 2015

Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie

J. Krukowski, M. Sitarz, H. Stawniak (red.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015 

Paprzycki Rafał

Prawna ochrona wolności sumienia i wyznania, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2015 

Tunia Anna

Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015 

Bielecki Marek

Stan prawny nieruchomości Archieparchii Przemysko-Warszawskiej w latach 1944-2014, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015 

Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii

P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2015  (ebook)

Studia z Prawa Wyznaniowego t. 18

P. Stanisz, A. Mezglewski, M.Ordon (red.), Lublin 2015; www.kul.pl/spw