POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

2014

Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć

A. Mezglewski (red.), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014

Relacje Państwo-Kościół w świetle interpelacji posłów na Sejm VI kadencji

M. Zawiślak (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2014 

Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu

 W. Uruszczak , K. Krzysztofek , M. Mikuła (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014

Religia i etyka w edukacji publicznej

J. Krukowski, P. Sobczyk, M. Poniatowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2014 

Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej

A. Tunia (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2014 

Mniejszości wyznaniowe w Polsce

Prawo wewnętrzne (statutowe). Wprowadzenie, zbiór statutów, opracowanie: R. Brożyniak, M. Winiarczyk-Kossakowska, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014 

Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne

 P. Stanisz, J. Pawlikowski, M. Ordon (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2014  (ebook w Repozytorium KUL)