POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

2012

Nikołajew Jerzy

Wolność sumienia i religii skazanych i tymczasowo aresztowanych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012

Czohara Andrzej, Zieliński Tadeusz J.

Ustawa o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Polsce. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012

Polskie prawo wyznaniowe. Wybór źródeł

M. Poniatowski, P. Sobczyk (oprac.), Lublin 2012

Studia Politologiczne t. 23

Problemy polityki wyznaniowej, J. Szymanek, J. Zaleśny (red.), Warszawa 2012

Problemy z sądową ochroną praw człowieka

R. Sztychmiler, J. Krzywkowska (red.), t. 1-2, Olsztyn 2012

Prawne granice wolności sumienia i wyznania

R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, L. Kondratiewa-Bryzik (red.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012 

Finansowanie związków wyznaniowych w krajach niemieckojęzycznych i w Polsce

Die Finanzierung der Religionsgemeinschaften in den deutschsprachigen Ländern und in Polen, D. Walencik, M. Worbs (red.), "Colloquia Theologica" t. 16, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012

Michalik Piotr

Stosunki polityczno-wyznaniowe w XVII-wiecznym Marylandzie na tle kształtowania się ustroju tej kolonii, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2012

Obecność religii w publicznym systemie oświaty w aspekcie prawnym

T. J. Zieliński (red.), Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2012

Hucał Michał

Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012

Prawo wewnętrzne nierzymskokatolickich związków wyznaniowych...

Prawo wewnętrzne nierzymskokatolickich związków wyznaniowych w Polsce. Wybór aktów prawnych, P. Borecki, Cz. Janik (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012

Pietrzak Michał

Państwo prawne, państwo świeckie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012

Leszczyński Paweł A.

Regulacja stosunków między państwem a nierzymskokatolickimi Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi określona w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, Gorzow Wielkopolski 2012

Studia z Prawa Wyznaniowego t. 15

P. Stanisz, A. Mezglewski, M.Ordon (red.), Lublin 2012; www.kul.pl/spw