POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

2011

 

Brzozowski Wojciech

Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011

Małżeństwo na całe życie?

R. Sztychmiler, J. Krzywkowska (red.), Olsztyn 2011

Współpraca sądów ze stronami procesowymi i adwokatami

R. Sztychmiler, J. Krzywkowska (red.), Olsztyn 2011

Mezglewski Artur, Misztal Henryk, Stanisz Piotr

Prawo wyznaniowe, wyd. 3, Warszawa 2011

Państwo wyznaniowe. Doktryna, prawo i praktyka

J. Szymanek (red.), Warszawa 2011

Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa

Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej,
A. Tunia (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2011

Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych

M. Bielecki (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2011 

Stanisławski Tadeusz

Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011 

Prawo i religia t. 2

T. J. Zieliński (red.), Warszawa 2011