POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

2010

Pietrzak Michał

Prawo wyznaniowe, Wyd. 4, Warszawa 2010.

Podstawy regulacji stosunków Państwo - Kościół w RP i Rep. Włoskiej

Podstawy regulacji stosunków Państwo – Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej. I fondamenti della regolazione delle relazioni Stato – Chiesa nella Repubblica di Polonia e nella Repubblica Italiana, P. Czarnek, D. Dudek, P. Stanisz (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.

Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych

Pamiętnik VII Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Gniezno 11-12 IX 2010,
K. Krasowski, M. Materniak-Pawłowska, M. Stanulewicz (red.), Poznań 2010.

Szymański Andrzej

Proces likwidacji działalności charytatywnej Kościoła katolickiego w sferze publicznoprawnej w latach 1944-1965. Studium historyczno-prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.

Marcin Olszówka

Ustawy wyznaniowe. Art. 25 ust. 5 Konstytucji RP – próba interpretacji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010