POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

2009

Pro bono Reipublicae

Księga jubileuszowa Profesora Michała Pietrzaka, P. Borecki, A. Czohara, T. J. Zieliński (red.), LexisNexis, Warszawa 2009

Ryguła Piotr

Wolność religijna w Hiszpanii na tle przemian społeczno-politycznych w latach 1931-1992, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009

Bendza Włodzimierz

Regulacja kościelnych spraw majątkowych na przykładzie Kościoła prawosławnego w Polsce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 

Mezglewski Artur

Polski model edukacji religijnej w szkołach publicznych. Aspekty prawne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.

Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy-dyskusje-postulaty

D. Walencik (red.), Katowice - Bielsko-Biała 2009.

Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz RP

T. J. Zieliński (red.), Warszawa 2009.