POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

2008

Borecki Paweł

Geneza modelu stosunków Państwo-Kościół w Konstytucji RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008.
 

Prawo wyznaniowe. Przeszłość i teraźniejszość

J. Koredczuk  (red.), Wrocław 2008.

Mezglewski Artur, Misztal Henryk, Stanisz Piotr

Prawo wyznaniowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.

Rakoczy Bartosz

Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.

Walencik Dariusz

Rewindykacja nieruchomości Kościoła Katolickiego w postępowaniu przed Komisją Majątkową, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.

Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji

J. Wroceński, H. Pietrzak (red.), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008.

Zieliński Tadeusz

Państwo wobec religii w szkole publicznej według orzecznictwa Sądu Najwyższego USA, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.