POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

2007

Stanisz Piotr

Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.

Prawo i religia t. 1

T. J. Zieliński (red.), Warszawa 2007

Francuska ustawa z 9 grudnia 1905 r. o rozdziale kościołów i państwa...

Francuska ustawa z 9 grudnia 1905 roku o rozdziale kościołów i państwa z perspektywy stu lat, M. Pietrzak (red.), Wydawnictwo Liber, Warszawa 2007

Mezglewski Artur, Tunia Anna

Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007