POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Uchwała nr 33/2015

(zob. Uchwałę nr 26/2014

Uchwała nr 33/2015
Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego
z dnia 2 marca 2015 roku
w przedmiocie spraw redakcyjnych dotyczących wydania tomu „Wielkiej Encyklopedii Prawa” poświęconego prawu wyznaniowemu

 

Na podstawie § 22 pkt 4 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd w nawiązaniu do uchwały nr 26/2014  w sprawie wydania tomu „Wielkiej Encyklopedii Prawa” poświęconego prawu wyznaniowemu powołuje ks. prof. Artura Mezglewskiego jako dodatkowego redaktora naukowego reprezentującego PTPW.

2. Zarząd powołuje Kolegium Redakcyjne tomu, o którym mowa w ust. 1 w składzie: ks. Artur Mezglewski, ks. prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz, ks. prof. nadzw. Dariusz Walencik, prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą przyjęcia.

Prezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (-)
Wiceprezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz (-)
Wiceprezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik (-)
Skarbnik – dr Paweł Środa (-)
Sekretarz – dr Marta Ordon (-)
Członek Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Paweł Sobczyk (-)