POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Bank Zachodni WBK   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

2017

Stanisz Piotr

Religion and Law in Poland, Kluwer Law International 2017 http://ielaws.com/

Wolność sumienia i religii

a bezpieczeństwo i porządek publiczny,
J. Nikołajew, P. Sobczyk, K. Walczuk (red.), Wydawnictwo Unitas, Warszawa 2017 

Religia i etyka

jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych,
K. Warchałowski, M. Osuchowska (red.), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017